Twitter

Home

Sinds 2003 ben ik succesvol actief als zelfstandig ondernemer. Ik ben full time actief als programmamanager en interim manager. Ik beweeg me op het gehele sociale domein: van jeugd tot arbeidsmarkt tot sociale veiligheid. Naast het werken vanuit mijn eigen bedrijf zit ik in een aantal Raden van Toezicht. 

Mijn kracht is om vanuit de strategische inhoud mensen en organisaties met elkaar te verbinden, zodat de tevoren gezamenlijk vastgestelde doelen worden behaald.

Ik werk zowel voor overheden als voor ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling. Daarnaast richt ik me op uitbreiding van mijn commissariaten in de woningbouwsector en een bestuurlijke ontwikkelopdracht in de zorg, welzijn of woningbouw. 

Ik onderscheid me in mijn werk door praktische daadkracht te combineren met een scherpe visie: inspirerend concreet. Dit blijkt al uit mijn achtergrond: van filosoof tot chef bij de politie. 

Huidige opdrachten vanuit JAS Consultancy:
- Opdrachtgeverschap Veilig Thuis en Crisisdienst Jeugd, contractbeheer Jeugdzorgaanbieders in 1 gemeente
- Programmamanager Totstandkoming Regionaal Onderwijs Arbeidsmarktbeleid voor 5 gemeenten


Recent afgeronde opdrachten:
- Projetleider Voorbereiding Wmo 2015 voor drie gemeenten
- Projectleider Actieplan Jeugdwerkloosheid voor 5 gemeenten.

 

 

Laatste blog

PIT-tig interview

14 apr 2015

Begin deze maand ben ik door Hayat Chidi geinterviewd voor het Platform Innovatie Toezicht (PIT), een landelijke beweging voor eigentijdse toezichthouders die samenwerken aan een nieuwe bestuurscultuur. Het houden van interviews met toezichthouders die PIT en energie hebben en geven aan anderen is een van de manieren waarop ze werken aan de nieuwe bestuurscultuur.

Naast dat het een natuurlijk een groot compliment was om voor deze serie als 10e te worden geinterviewd, bracht het interview me zelf ook tot bezinning. Wat doe ik eigenlijk als toezichthouder?

In beperkte tijd, zo'n 7 vergaderingen, een aantal werkbezoeken per jaar, het volgen van de actualiteiten en het lezen van veel stukken, probeer ik me als toezichthouder een beeld te vormen van de cultuur, het speelveld en de bedrijfsmatige situatie van de organisatie en wat dat betekent voor de klanten van de betreffende organisatie.

Op basis van dat beeld en met in mijn achterhoofd mijn persoonlijke afweging wat het beste zou zijn voor de organisatie, ga ik in gesprek met mijn collega's van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Gezamenlijk komen we dan tot besluiten, maar altijd op basis van ieders individuele verantwoordelijkheid.

En dat doe ik dus als toezichthouder.
lees verder

Lopende projecten

Transitie Jeugdzorg

Vele bestuurders, wethouders, ambtenaren, uitvoerenden hebben hun eigen ideeën over de transities. Hun gezamenlijke gesprekken gaan echter vaak niet over deze beelden (hypothesen) maar over de praktische invoering (de feiten) op basis van deze beelden.
lees verder