Nevenfuncties

Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Moviera,  Aanpak Huiselijk Geweld, www.moviera.nl

Lid Raad van Toezicht Stichting De Schoor, Welzijnswerk Almere, www.deschoor.nl

Voorzitter bestuur Stichting Kinderopvang Oog in Al, www.bso-ooginal.nl

 

Lopende projecten

Transitie Jeugdzorg

Vele bestuurders, wethouders, ambtenaren, uitvoerenden hebben hun eigen ideeën over de transities. Hun gezamenlijke gesprekken gaan echter vaak niet over deze beelden (hypothesen) maar over de praktische invoering (de feiten) op basis van deze beelden.

Vraag is in hoeverre de behoeften van ouders  en kinderen  daarbij in beeld zijn. Laat staan dat er over de onderliggende emoties wordt gesproken. Door   juist wel visie en emoties met elkaar te delen - waarom doen we dit ook alweer, voor wie doen we het - worden een gezamenlijk uitgangspunt en verbondenheid gecreëerd. Op basis van dit vertrekpunt wordt een gedeelde visie en inrichting opgsteld. Er is niet alleen sprake van transitie, maar ook van transformatie.

Ik begeleid dit proces door middel van filosofisch onderzoek: het faciliteren van de gesprekken, het stellen van reflectieve vragen, samenvatten en opschrijven van de visie.

Product: gemeenschappelijk gedragen visie en een vertaalslag naar wat dit betekent voor de gezinnen, voor de inrichting van de organisatie in deze gemeente.