Links naar organisaties waar ik ook bij betrokken ben (geweest)

www.avhuiselijkgeweld.nl

www.bso-ooginal.nl

www.moviera.nl

www.deschoor.nl

Afgeronde projecten

Na 10 jaar zelfstandig ondernemerschap is de lijst met afgeronde projecten zeer lang. Daarom publiceer ik hier alleen die projecten die recent zijn afgerond of waar ik om de een of andere reden extra trots op  ben. Wil je meer weten, mail me dan op jorijn@jasconsultancy.com 

 

Fusietraject Stichting Hera

Op 1 juni 2011 ben ik toegetreden als lid Raad van Toezicht bij stichting Hera. In diezelfde periode vonden de eerste verkennende gesprekken plaats voor een fusie met stichting VieJa Utrecht. Als Raad  hebben we toezicht gehouden op zowel de lopende zaken als op de fusie. Voor dat laatste hebben we ons  bij laten scholen door de Governance University.

Per 1 september 2012 was de juridische fusie een feit. Samen met een van de andere leden  ben ik na de fusie toegetreden tot de Raad van Toezicht bij de nieuwe stichting Moviera.  

Project Jeugdwerkloosheid - Bewegen rondom de jongere !

Victor Hebels, teamleider Werk Inkomen en Zorg

Jorijn was projectleider van het project jeugdwerkloosheid. Op het moment dat zij begon zaten we in een impasse met betrekking tot de voortgang van het project. Door de focus op de klanten, de jongeren, te leggen, heeft zij een kanteling in het denken van ons projectteam en later ook in de afdeling en bij de ketenpartners teweeg gebracht. Hierdoor zijn we met elkaar weer in beweging gekomen, de betrokken partners zijn goed gepositioneerd en de gewenste resultaten zijn behaald.

Jorijn heeft ons hierin ondersteund door het schrijven van heldere en eenvoudige projectplannen en  beleidsvoorstellen. En daarnaast door als projectleider blijvende verbindingen te leggen tussen de partners en tot slot in een goede voorbereiding van de benodigde bestuurlijke besluitvorming.

Jorijn is in staat gebleken de uitvoerende medewerkers ‘mee’ te krijgen in het proces door het abstracte niveau te vertalen naar praktische uitvoering. Zij heeft hiertoe goed gebruik gemaakt van de reeds bestaande structuur in Lelystad en het netwerk in beweging gebracht en, voor zover nodig, onder de aandacht gebracht van de betrokken medewerkers. Dit zegt iets over de verbindende kwaliteiten van Jorijn. 

Kwartiermaker Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

In opdracht van 11 gemeenten heb ik in anderhalf jaar tijd voor 11 gemeenten lokale zorgnetwerken ingericht die samenwerkten in een gezamenlijke backoffice met CJG en Veiligheidshuis.

Succes van het project is dat we reeds bestaande netwerken zelf hebben laten bedenken hoe zij hun 'klanten' wilden bedienen. Op basis daarvan heb ik 1 blauwdruk gemaakt voor alle netwerken. De deelnemers omarmden de blauwdruk en hebben op basis daarvan hun eigen netwerk opnieuw ingericht en waar nodig beter aan laten sluiten op de eigen lokale situatie, dan wel op de regionale spelers (zoals de GGZ).

Wat het succes een permanente status gaf is dat alle gemeenten hebben geinvesteerd in een onafhankelijk voorzitter voor alle zorgnetwerken. Opdracht voor de voorzitter: bewaken proces in de vergadering, sturen op voortgang van de aanpak en nakomen van de afspraken, 2jaarlijkse evaluatie en verantwoording over de wijze van samenwerking.