Versterken lokale samenwerking huisartsen, sociale teams, CJG coaches en wijkverpleegkundigen

17 apr 2015

Om voor patiënten en cliënten de aansluiting tussen zorg en ondersteuning te versterken is het belangrijk dat diegenen die op die terreinen werken elkaar ook daadwerkelijk kennen. En om elkaar goed te leren kennen is beleving altijd ont-moeting nodig. 

Daarom hebben de gemeenten Beverwijk en Heemskerk een avond georganiseerd waarop ont-moeten en werkafspraken maken centraal stond. Het bleek dat de behoefte groot was: er waren zo'n 60 deelnemers die zonder uitzondering actief deelnamen aan de kennismaking. 

Voor een verslag van deze avond, zie Qwz907iLo5{abq