Van Zorg naar Participatie in IJmond

6 mrt 2015

De afgelopen twee jaar was ik projectleider 'Van Zorg naar Participatie' in de regio IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen).  In deze rol was ik verantwoordelijk voor de voorbereiding van de drie gemeenten op Wmo2015. Doel was om per 1 januari 2015 klaar te zijn voor de nieuwe taken. Uit het oogpunt van continuiteit van zorg hebben we in de voorbereidingen al in een vroeg stadium de samenwerking gezocht met zorgaanbieders, (vertegenwoordigers van) clienten en de buurgemeenten in Zuid-Kennemerland. Uit het oogpunt van de gewenste  veranderingen in het hele sociale domein hebben een aantal aanbieders deel kunnen nemen aan het project Vernieuwing van de ondersteuning aan burgers met beperkingen.

En op 1 januari 2015 waren we er klaar voor! Uiteraard waren er na 1 januari nog de nodige implementatieproblemen: lokaal, regionaal en landelijk. Maar ook daar hebben de gemeenten in samenwerking met de zorgaanbieders zoveel mogelijk gezocht naar praktische oplossingen opdat de clienten er zo min mogelijk last van hadden.

 

In het kader van de afronding van de projecten zijn zowel Jacqueline van Schoonhoven, projectleider Vernieuwing, en ikzelf geinterviewd door het Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland. Zie voor de interviews:

http://www.wmowonen-nh.nl/uitgelicht/regio-ijmond-van-continuiteit-naar-transformatie

http://www.wmowonen-nh.nl/uitgelicht/het-begin-van-de-transformatie-in-de-regio-ijmond