Nieuws

Versterken lokale samenwerking huisartsen, sociale teams, CJG coaches en wijkverpleegkundigen (17 apr 2015)

Om voor patiënten en cliënten de aansluiting tussen zorg en ondersteuning te versterken is het belangrijk dat diegenen die op die terreinen werken elkaar ook daadwerkelijk kennen. En om elkaar goed te leren kennen is beleving altijd ont-moeting nodig.

Daarom hebben de gemeenten Beverwijk en Heemskerk een avond georganiseerd waarop ont-moeten en werkafspraken maken centraal stond. Het bleek dat de behoefte groot was: er waren zo'n 60 deelnemers die zonder uitzondering actief deelnamen aan de kennismaking.
lees verder

Van Zorg naar Participatie in IJmond ( 6 mrt 2015)

De afgelopen twee jaar was ik projectleider 'Van Zorg naar Participatie' in de regio IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen). In deze rol was ik verantwoordelijk voor de voorbereiding van de drie gemeenten op Wmo2015. Doel was om per 1 januari 2015 klaar te zijn voor de nieuwe taken. Uit het oogpunt van continuiteit van zorg hebben we in de voorbereidingen al in een vroeg stadium de samenwerking gezocht met zorgaanbieders, (vertegenwoordigers van) clienten en de buurgemeenten in Zuid-Kennemerland.
lees verder

Hera en VieJa gefuseerd ( 1 sep 2012)

VieJa Utrecht en Hera gaan vanaf vandaag samen verder. Hun nieuwe naam is Stichting Moviera, aanpak huiselijk geweld. De organisaties bundelen hun krachten en willen samen een nieuwe methode ontwikkelen om huiselijk geweld aan te pakken. De fusie helpt mogelijk ook om meer slachtoffers een opvangplek te bieden.

Beide organisaties hielden zich al bezig met voorlichting, hulp en opvang op het gebied van huiselijk geweld, Hera in Gelderland en VieJa in de regio Utrecht.

Ruimtekort

Vanwege ruimtetekort heeft de vrouwenopvang in de regio Arnhem- Nijmegen dit jaar al vijftig vrouwen afgewezen.
lees verder