PIT-tig interview

14 apr 2015

Begin deze maand ben ik door Hayat Chidi geinterviewd voor het Platform Innovatie Toezicht (PIT), een landelijke beweging voor eigentijdse toezichthouders die samenwerken aan een nieuwe bestuurscultuur. Het houden van interviews met toezichthouders die PIT en energie hebben en geven aan anderen is een van de manieren waarop ze werken aan de nieuwe bestuurscultuur.

Naast dat het een natuurlijk een groot compliment was om voor deze serie als 10e te worden geinterviewd, bracht het interview me zelf ook tot bezinning. Wat doe ik eigenlijk als toezichthouder? 

In beperkte tijd, zo'n 7 vergaderingen, een aantal werkbezoeken per jaar, het volgen van de actualiteiten en het lezen van veel stukken, probeer ik me als toezichthouder een beeld te vormen van de cultuur, het speelveld en de bedrijfsmatige situatie van de organisatie en wat dat betekent voor de klanten van de betreffende organisatie.

Op basis van dat beeld en met in mijn achterhoofd mijn persoonlijke afweging wat het beste zou zijn voor de organisatie, ga ik in gesprek met mijn collega's van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Gezamenlijk komen we dan tot besluiten, maar altijd op basis van ieders individuele verantwoordelijkheid.

En dat doe ik dus als toezichthouder. Ik maak me verantwoordelijk voor de strategische keuzes die gemaakt worden in het besturen van een organisatie. En dat zijn er nogal wat. De afgelopen drie jaar alleen al een fusie, een bestuurswissel en een directiewissel, en twee (forse) reorganisaties.  

Om mezelf scherp en geinspireerd te houden volg ik elk jaar tenminste twee opleidingsdagen en werk ik graag mee aan zoiets als een PIT -interview.  Dus vooral dank aan Hayat voor deze uitnodiging tot reflectie en inspiratie!

Het interview is terug te lezen op: http://www.toezichtmetpit.nl/?p=1001

Zie voor meer informatie over het platform: www.toezichtmetpit.nl